Febrer/Febrero, 2024

Dm/Dom18FEB(FEB 18)10:00Dt/Mt19MAR(MAR 19)23:50Lliga Social 2024 Jornada 3. Tema : CAMINS(Febrer/Febrero 18) 10:00 - (Març/Marzo 19) 23:50 Carrer de la Diputació, 1, 46650 Canals, Valencia

Detalls de l'Esdeveniment/Detalles del evento

Jornada 3

Data: 24 de març

Tema: Camins

Lloc: Ca Don José

Les fotografies es remetran per correu electrònic a lliga@afcanals.es fins a les 23.59 hores del dimarts 19 de març

Hora

Febrer/Febrero 18 (Diumenge/Domingo) 10:00 - Març/Marzo 19 (Dimarts/Martes) 23:50

Lloc/Lugar

Ca Don José

Carrer de la Diputació, 1, 46650 Canals, Valencia

X