El flaix portàtil , flash compacte o flaix de càmera, és una eina accessible, fàcil d’emprar i transportar. Podem emprar més enllà de l’ús habitual (a la sabata de la nostra càmera) i convertir-la en una eina efectiva per produir il·luminacions d’alta qualitat .

En aquest taller la farem servir per a retrat (o una altra temàtica que resulti d’interès per al grup) .

El taller és eminentment pràctic . S’inicia amb una presentació actualitzada sobre tecnologia (equips, accessoris, etc.), tècniques de treball (optimització en la utilització d’aquests equips) , exemples de resultats i maneres de treball “making of “. La resta de continguts es mostraran de forma pràctica .

 

TEMARI :

1 – El flaix portàtil desconnectat de la càmera: un equip lleuger, econòmic i de gran versatilitat.

2 – Sistemes de dispar per cable, sense fils òptics i sense fil per ràdio. Possibilitats de combinatòria i efectivitat real.

3 – Accessoris per modificar i millorar la qualitat de llum en el flaix portàtil . La seus relació amb els accessoris habituals en estudi i la seua efectivitat en la pràctica.

4 – Factors que afecten a la intensitat i qualitat de la llum.

5 – Fotometria : Fotòmetre vs histograma .

6 – Correcció i modificació del color.


7 – La fiabilitat dels modes manual i TTL.

 PROGRAMA :
 Dissabte, 1 de març: de 15.30 a 20.30 hores.


– Sessió introductòria: projecció d’imatges relacionades amb els continguts tècnics del temari .

– Mostra i coneixement de materials a emprar.

– Per a què serveixen, com podem optimitzar el seu ús. Esquemes d’il·luminació i Fotometria .

– Demostracions i pràctiques amb un únic flaix.

Dissabte, 8 de març: de 15.30 a 20.30 hores.– Sistemes de tret del flash portàtil : combinació de canals y grups.

– Versatilitat d’accessoris per multiplicar i modular lloes fonts de llum.

– Emprant diverses fonts de llum.

– Combinant la llum de flash amb la llum ambient.
X