El Diumenge de Rams día 5 d’abril, realitzarem una eixida fotogràfica a eixa població.

21/02/2009

A les 09:15 hores en A.F.C.A., ens desplaçarem a Alberic, foto-esmorzar i després les processons.

X