CONCURS FOTOGRÀFIC CALENDARI D’AFCA 2023

1. PARTICIPANTS: exclusivament socis.
2. CONVOCATÒRIA, TEMÀTICA i SISTEMA DE PUNTUACIÓ:
Veredicte: Dissabte 26 de novembre de 2022
Temàtica: lliure
Seccions: primavera, estiu, tardor i hivern.
Sistema de puntuació: Les 3 fotos més votades pel jurat en cadascuna de les seccions. Entre totes les fotos presentades, també es votarà una foto per a la portada del calendari.
3. OBRES: Un màxim de 2 fotos per autor en cadascuna de les seccions.
4. TÈCNICA: Color
5. FORMAT: Imatge fotogràfica en format electrònic JPEG. Dimensions màximes: 40 cm. alt, 30 cm. ample.
Resolució: 254 píxels/polsada. Mode 8 bits.
6. PRESENTACIÓ I IDENTIFICACIÓ: Les fotografíes es remetran per correu electrònic a info@afcanals.es fins el dia 22 de noviembre de 2022 a les 23:59 hores.
Les fotografíes s’identificaran en un arxiu JPEG en lletres minúscules amb el següent nom: secció que pertany.titol foto.jpg (per exemple: estiu.la platja.jpg / hivern.paisatge nevat.jpg)
7. DRETS: Cap
8. JURAT: Estarà format per tres fotògrafs i la seua decisió serà inapel.lable
9. PREMIS: Les fotos guanyadores (13 en total) formaran part del calendari d’AFCA 2021 on s’inclourà al peu de la foto el nom del l’artista, així com la relació dels noms de tots els participants en el concurs.
10. VEREDICTE: Serà públic i es realitzarà el dissabte 26 de novembre de 2022 a les 19.30 hores a la Casa de Cultura “Ca Don Jose”
11. OBRES: Les tretze obres guanyadores del concurs, en format digital, formaran part de l’arxiu d’AFCA que, fins i tot podrà passar-les a paper per a la seua difusió. La resta d’obres presentades (en format electrònic) seran destruides al finalitzar el concurs.
12. OBSERVACIONS: No podrà recaure més d’un premi en un mateix concursant dins la mateixa secció. Qualsevol circunstància no prevista en aquestes bases serà resolta definitivament per l’organització.
El fet de presentar-se en aquest concurs implica la total acceptació de les bases.
INFORMACIÓ DEL CONCURS: en www.afcanals.es i info@afcanals.es

X