Primera sessió del Curs d’Iniciació a la Fotografia 2010. A la foto, Andrés Carull explica als alumnes conceptes bàsics de la tècnica fotogràfica i en especial de la càmera reflex digital.
Segona sessió del Curs d’Iniciació a la Fotografia 2010. A la foto, Paco Tormo fà un repàs als autors i tendències mes significatives al llarg de la història de la fotografia.
X