COLECTIVO FOTO ALBACETE


L’Associació Cultural Col·lectiu Foto Albacete, és una entitat sense ànim de lucre que va ser registrada amb data 20 de març de 2007 davant el Registre General de la Delegació Provincial d’Albacete de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa amb Nº d’inscripció 20148 i CIF G02435832.

Dit Col·lectiu sorgir al Taller de Fotografia de l’Aula de la Imatge de la Universitat Popular d’Albacete, després de diverses reunions celebrades entre els seus alumnes del Taller.

En l’actualitat el Col·lectiu Foto compta amb 209 socis i els seus principals fins són els següents: Fomentar i contribuir al millor coneixement i desenvolupament de la fotografia en tots els seus aspectes socials i culturals, especialment en l’àmbit de Castella-la Manxa en general i d’Albacete i la seva província en particular; promoure i organitzar qualsevol activitat fotogràfica amb caràcter local, nacional o internacional; i informar, orientar i ajudar a persones i institucions en la seva tasca cultural sobre Fotografia convencional o digital, mitjançant els oportuns serveis de divulgació.

Des del 2007 fins a l’actualitat han estat moltes les exposicions realitzades en diverses sales i espais de diversos edificis, museus, teatres i casino de la ciutat d’Albacete.

En l’apartat d’activitats s’han realitzat xerrades i cursos amb fotògrafs com Jordi Villaplana, Manuel Sanchez, Antonio Escribano, Eduardo Fernandez, entre altres. Han organitzat certàmens i viatges fotogràfics tant a nivell nacional com internacional.
CONFERENCIA

A càrrec de Yolanda Garcia, Presidenta del Colectivo Foto Albacete.
Al centre Cultural “CA DON JOSE”
7 de Novembre de 2015 a les 18:30 h.EXPOSICIÓ

Sala d’exposicions del Centre Cultural “CA DON JOSE”

Inauguració a càrrec del Col·lectiu el dia 7 de novembre a les 20:30 h.

Del 7 al 27 de novembre del 2015.


Almudena Marcos

Ana Rosa Garcia Mira

Jordi Villaplana


Minnie

Pablo M. MartínezX