Dies 31 de maig i 7 de juny del 2014


Planta tercera del Centre Cultural “Ca Don Jose”

Preu: 15 €


Objectius :

Si volem treballar de forma eficient i ordenada, aconseguint arxius d’alta qualitat sense un “post -processat” massa complex, amb rapidesa, sense “donar salts” entre diversos programes per completar el nostre flux de treball i mantenint al seu torn un control total sobre nostre arxiu d’imatges en continu creixement, és possible que Adobe Lightroom sigui la nostra eina idònia.
Lightroom és una completa eina dissenyada específicament per a l’àmbit fotogràfic. Redueix la quantitat de funcions integrades en el seu “germà gran” ( Photoshop ), eliminant les dedicades a altres camps de treball (imatge vectorial, 3D, etc.), Al mateix temps que integra totes les necessàries per mantenir un flux de treball no destructiu, complet i dinàmic. Ens permet treballar des del nostre arxiu raw, aplicant sobre ell totes les correccions, modificacions, efectes i retocs fins arribar a la imatge final , editant els valors IPTC, catalogant la nostra col · lecció d’imatges ( ubicació de les imatges , creació de versions, accés a les imatges originals de captura , manteniment de còpies de seguretat, etc.)…
En aquest taller coneixerem el potencial d’aquesta eina i les possibilitats que ofereix per millorar el nostre flux de treball de forma metòdica.

Temari :

1 . Visió general del flux de treball en Lightroom.

2 . L’espai de treball : els mòduls de Lightroom.

3 . Importació i visualització d’imatges. Catàlegs.

4 . Conversió d’arxius RAW.

5 . Color i lluminositat HSL

6 . Eines de retoc.

7 . El blanc i negre en Lightroom.

8 . Nitidesa , soroll i problemes de la lent.

9 . Gestió d’arxius en Ligthroom.

10 . Plug – ins per Lightroom.

11 . Exportació d’imatges.

12 . Calibratge de la captura i càmera en Lightroom.
Biografia MIGUEL ANGEL MUÑOZ PELLICER Miguel A. Muñoz Pellicer . És Graduat en Fotografia per l’Escola d’ Art i Superior de Disseny de València el 1992 i Llicenciat en Filosofia per la UNED de Madrid el 2006. 

Des de principis dels 90 , assisteix a cursos i tallers fotogràfics amb professionals com : Marga Clark, Koldo Chamorro, Vincent Dixon, Manolo Laguillo, Donald McCullin, Xavier Miserachs, Humberto Rivas, Ferdinando Sciann , John Stewart,… 

Les imatges de M.A. Muñoz Pellicer han estat seleccionades en diversos festivals internacionals de fotografia. Des de principis dels 90, fins a l’actualitat, ha realitzat al voltant de quaranta exposicions a Amèrica i Europa. Les seves fotografies es troben en diverses col·leccions públiques i privades entre les quals cal destacar: 


– Col · lecció fotogràfica de la Bibliothèque Nationale de France ( Paris) .

– IVAM – Col · lecció fotogràfica de Gabriel Cualladó ( València ) .

– Col · lecció del Club de Fotografia de Mèxic ( Mèxic DF )

– Museu de Belles Arts de Vitòria – Artium ( Àlaba ) .

Des de 1989, ha realitzat reportatges per a fotografia editorial a diversos països

Des de 1992, compagina la seva producció fotogràfica amb la difusió i l’ensenyament de la fotografia. Les seves fotografies i textos han aparegut publicats en diversos mitjans especialitzats (llibres, revistes, blocs, llocs web) en forma de portfolis, articles tècnics, tutorials, catàlegs, assaigs, entrevistes, etc .

En el període 1992 – 2002 és professor de diverses assignatures relacionades amb Teoria i Tecnologia Fotogràfica a la Universitat UCH – CEU de València. Des de 1994 fins 2002 és el coordinador tècnic de la ” Escola Superior de Fotografia i Imatge ” i del Departament de Fotografia a la mateixa Universitat .

Des de mitjans dels 90 , ha impartit més de 80 cursos especialitzats i conferències , sobre diversos temes relacionats amb la fotografia analògica i digital , en diverses universitats i centres culturals d’Espanya i França .

Actualment centra el seu treball en la creació d’imatges per a la indústria editorial , la realització de serveis fotogràfics per a empreses  (interiorisme, fotografia de producte/comerç electrònic, imatge en xarxes socials, retrats, et .) i l’organització de cursos fotogràfics orientats a diverses temàtiques (fotografia de viatges, tècnica fotogràfica, estudi, models, il·luminació, retoc, flux de treball, etc.).

X