Profesor: Javier Latorre Zacares

Lloc: Centre Cultural “Ca Don Jose”
Dies: 27 d’abril, 11 i 18 de maig de 2013
Horari: 15 a 20 hores
Preu: 25 € socis 50 € no socis
El curs consta de tres parts:
1.      Una primera setmana on s’impartiran els conceptes bàsics al voltant del vídeo, les
característiques de l’enregistrament de vídeo a les càmeres DSLR, així els
conceptes inicials del llenguatge audiovisual.
2.      A la segona setmana parlarem dels accessoris bàsics per a les càmeres DSRL i
farem unes pràctiques d’enregistrament per tal d’utilitzar-les en una edició
posterior.
3.      La tercera setmana et dedicarà completament a l’edició de les imatges en
programa Premiere CS 6 i la seua exportació a formats de distribució.
PROGRAMACIÓ
INTRODUCCIÓ I CONCEPTES BÀSICS
• Introducció
• Conceptes bàsics del vídeo digital
• Configuració d’una càmera DSRL.
  La imatge
• Tècniques bàsiques de la imatge audiovisual. El llenguatge audiovisual.
ACCESSORIS I PRÀCTIQUES D’ENREGISTRAMENT
• Accessoris bàsics:
o   Estabilitzadors
o   Micròfons
o   Accessoris per als micròfons.
• Pràctiques
EDICIÓ I EXPORTACIÓ AMB ADOBE PREMIERE CS 6
• Introducció a Adobe Premiere CS 6.
• Conceptes bàsics de l’edició
• Creació d’un projecte.
• Importació del material enregistrat. Ingesta.
• Organització del material enregistrat.
• Edició del material enregistrat
Inscripcions: info@afcanals.es 

X