Durada: 15 hores. 
Lloc: Centre Cultural “Ca Don Jose”.

Preu:15 € socis d’AFCA,  50 € NO socis.
INSCRIPCIONS: info@afcanals.es


PROGRAMACIÓ i CONTINGUTS

Dissabte 24 gener [de 16.30 a 19.30hores] 
Presentació del curset. 

Entorn de treball: photoshop 

Descripció de les ferramentes de treball. 


Dissabte 31 gener [de 16.30 a 19.30hores] 
Resolució i correcció d’exercicis: dubtes 

Descripció de les ferramentes de treball 


Dissabte 7 febrer[de 16.30 a 19.30hores] 

Imatge: modo, ajustaments 

Capes; Filtres 

Exercicis 

Dissabte 14 febrer [de 16.30 a 19.30hores] 

Resolució i correcció d’exercicis: dubtes 

Dissabte 2 1febrer [de 16.30 a 19.30hores] 

Resolució i correcció d’exercicis: dubtes 

Cloenda. 

Requisits 

El curs es bàsic. S’explicarà amb projector i pantalla. Aquells alumnes que disposen de portátil deuran de dur-lo a les clases. Es donaran exerxicis setmanals per a repas en casa del temari.

X