Programació i continguts
Inici: 26 gener 2013 / Fi: 9 març 2013 / Durada:  15 hores
Preu: 20 € socis d’AFCA
50 € NO socis (*)
(*) El preu inclou: Curset + Cuota soci AFCA 2013

INSCRIPCIONS: info@afcanals.es

Dissabte 26 gener [17:00-19:30 hores]
• Presentació del curset.
• Entorn de treball: photoshop.
• Descripció de les ferramentes de treball.

Dissabte 2 febrer [17:00-19:30 hores]
• Descripció de les ferramentes de treball.
• Exercicis.
 

Dissabte 9 febrer [17:00-19:30 hores]
• Resolució i correcció d’exercicis: dubtes
• Descripció de les ferramentes de treball
 

Dissabte 16 febrer [17:00-19:30 hores]
• Imatge: modo, ajustaments
• Capes; Filtres
• Exercicis


Dissabte 2 març [17:00-19:30 hores]
• Resolució i correcció d’exercicis: dubtes
 

Dissabte 9 març [17:00-19:30 hores]
• Resolució i correcció d’exercicis: dubtes
• Cloenda.

Requisits
El curs es bàsic. S’explicarà amb projector i pantalla. Aquells alumnes que disposen de portàtil deuran de dur-lo a les classes. Es donaran exercicis setmanals per a repàs a casa.
X