INSCRIPCIONS (nom, telèfon, email): info@afcanals.es

Inici: 9 novembre 2013 / Fi: 14 desembre 2013 / Durada: 15 hores
Lloc: CENTRE CULTURAL “CA DON JOSE”
Preu: 20 € socis d’AFCA / 50 € NO socis

Dissabte 9 novembre [de 16.30 a 19.30 hores]
 • Presentació del curset.
 • Entorn de treball: photoshop
 • Descripció de les ferramentes de treball.
Dissabte 23 novembre [de 16.30 a 19.30 hores]
 • Resolució i correcció d’exercicis: dubtes
 • Descripció de les ferramentes de treball
Dissabte 30 novembre  [de 16.30 a 19.30 hores]
 • Imatge: modo, ajustaments
 • Capes; Filtres
 • Exercicis
Dissabte 7 desembre [de 16.30 a 19.30 hores]
 • Resolució i correcció d’exercicis: dubtes
Dissabte 14 desembre  [de 16.30 a 19.30 hores]
 • Resolució i correcció d’exercicis: dubtes
 • Cloenda 
Requisits
El curs es bàsic. S’explicarà amb projector i pantalla. Aquells alumnes que disposen de portátil deuran de dur-lo a les clases. Es donaran exerxicis setmanals per a repas en casa del temari.
X