SETENA JORNADA LLIGA SOCIAL 2022

SETENA JORNADA LLIGA SOCIAL 2022

Casa de Cultura Ca Don José

Dissabte 15 d´octubre de 2022

VELLESA

PRESENTACIÓ

Les fotografies es remetran per WE TRANSFER al correu electrònic lliga@afcanals.es
fins les 23.59 hores del dimarts 11 d´octubre.

PARTICIPA!

X