CENTRE CULTURAL PAPA CALIXTE III

Divendres, 28 de maig de 2021
Centre Cultural Papa Calixte III

20.30 h. Ponència de DARIO CUESTA.

Dissabte, 29 de maig de 2021
Centre Cultural Papa Calixt III.

10 h. Ponència de JOSÉ MOROÑO
12 h. Ponència de DAVID ARAUJO

16.30 h. Ponència de LADIES OF THE LIGHT

18.30 h. Ponència de PEDRO REAL

DESCARREGA EL FUTLLET

 

X