Durant l’any 2008 que acaba hem anat celebrant els vint anys de vida de la nostra Associació Fotogràfica. Des dels meus vint anys al capdavant de l’entitat, vull agraïr a tots els socis, tant els que han passat per la nostra associació com als que encara estan en ella, la dedicació i esforç realitzats per a mantenir-nos durant aquestos anys actius. Es sempre imprescindible l’ànim i voluntat per a fer coses per tal que no desaparega un projecte tan ilusionador com fou la creació de l’agrupació fotogràfica. En aquestos temps d’Internet en que les relacions humanes van desapareixent poc a poc, i traslladant-se a la xarxa, perque en ella ho tenim tot, hem de mantindre l’espírit de l’associacionisme actiu per a que les relacions humanes i el contacte físic entre els fotògrafs no es puga perdre, si això no ho mantenim, acabarem prompte.

Per al nou any que comença comentar-vos que anem a mantindre els projectes que actualment portem a terme com els nostres premis i concursos i exposicions, però que anem a recolzar més les nostres interrrelacions a través de la nostra pàgina web, aixì com el correu electrònic.

Per altra banda, noves idees i projectes d’organització i activitats faran que el 2009 siga l’inici d’altres vint anys més.

Que el 2009 ens mantinga darrere de les nostres càmeres.

Jose Emilio Sancho.
President d’AFCA

X