SUBSANACIÓ D’INCIDÈNCIA CONSISTENT EN ERRADA MATERIAL A L’ASSIGNAR L’AUTOR DE LA FOTOGRAFIA PREMIADA EN LA SECCIÓ DE BLANC I NEGRE.
PRIMER PREMI SECCIÓ BLANC i NEGRE 
“L’estació” de Miguel García SimónX