Límit Inscripció: 22/06/2006
Data Veredicte: 24/06/2006

El presente concurso está organizado por la “Associació Fotogràfica Canalina d’Aficionats” y patrocinado por el Area de Cultura del Ayuntamiento de L’Alcudia de Crespins. Todos los participantes recibirán información del fallo y a los ganadores se les comunicará el mismo por teléfono o telegrama.

RESULTAT

Secció de Blanc i Negre

PRIMER PREMI, dotat amb 100 € i trofeu a JOSEP PASTOR CARBONELL per l’obra “S/T”.

SEGON PREMI, dotat amb 80 € i medalla a RAQUEL MARTIN MICO per l’obra “S/T”.

TERCER PREMI, dotat amb 50 € i medalla a Mª TERESA ARTES GALLEGO per l’obra “S/T”.

PRIMER ACCESIT, dotat amb 25 € i medalla a ENRIQUE MANZANO REQUENA per l’obra “Reflexe”.

SEGON ACCESIT, dotat amb 25 € i medalla a JOSEP MARTINEZ VICEDO per l’obra “S/T”.

Secció de Color

Llegides que han segut pels membres del Jurat les Bases del concurs als efec¬tes del seu coneixement, el Secretari dona compte del nombre total d’obres presentades, i que fan el total de 26 corres¬ponents a 7 autors.

Tot seguit, es procedeix per part del Jurat a la selecció de les obres, i després d’amplia deliberació i per unanimitat s’otorguen el següents premis:

PRIMER PREMI, dotat amb 100 € i trofeu a RAQUEL MARTIN MICO per l’obra “S/T”.

SEGON PREMI, dotat amb 80 € i medalla a ANDRES CARULL BLASCO per l’obra “Procesó del Crist”.

TERCER PREMI, dotat amb 50 € i medalla a JOSEP PASTOR CARBONELL per l’obra “Un dia en la neu…”

PRIMER ACCESIT, dotat amb 25 € i medalla a JOSE VAYA HERRERO per l’obra “S/T”.

SEGON ACCESIT, dotat amb 25 € i medalla a JOSE VTE. MICO RODA per l’obra “S/T”.

X